Fasadbyte

FasadByte

" Den kritiserade byggmetoden med enstegstätade fasader fungerar inte. Det uppger Boverket som oroas för framtida hälsoproblem. Alla berörda fastighetsägare uppmanas nu att kontrollera sina hus. " Boverket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasse Lundqvist

Collinsväg 39b

23633 Höllviken

0732-457452

lasse@lltbygg.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbetspartners